Neola Medical AB (publ) (”Bolaget”) har vid ordinarie bolagstämma 19 maj 2022 valt in nya ledamöter i styrelsen, Anders Weilandt, Tommy Hedberg och Mattias Lundin, samtliga med stor erfarenhet av bolagsbyggande och internationell försäljning inom medicinteknik. Med denna förstärkning går bolaget in i en ny fas med fokus på kommersialisering. Förstärkningen innebär även förstärkt kompetens inom regulatoriska processer och kliniska studier, vilka behövs under arbetet med ansökan om CE-märkning och marknadsgodkännande i USA. Märta Lewander Xu är omvald som styrelsens ordförande och Urban Ottosson är omvald som styrelseledamot.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande