Styrelseordförande i Neola Medical har sammankallat en valberedning. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisor.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande