I enlighet med tidigare stämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets största aktieägare per den 30 juni 2020 sammankallat en valberedning. Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande