Neola Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets nya varumärke och logotyp har registrerats för varumärkesskydd i Europeiska unionens samtliga medlemsstater. Det nya varumärket är en del i bolagets namnbyte som genomfördes den 28 juni 2022. Varumärkesskydd inom EU innebär en viktig bolagstillgång som ökar bolagets konkurrenskraft.

”Det är glädjande att vi nu har varumärkesskydd för Neola® och bolagets logotyp i samtliga EU-länder, då vi skapar en viktig tillgång i vår IP-portfölj samtidigt som vi skyddar bolagets varumärke ytterligare inför kommersiell lansering. ”, säger Hanna Sjöström, vd på Neola Medical.

I samband med namnbytet den 28 juni 2022 lanserades en ny grafisk identitet för att passa bolagets position som medicintekniskt bolag inom neonatal intensivvård. Dessutom lanserades en ny logotyp med tillhörande symbol som tecknar lungor och bokstaven N. som i Neola®, bolagets medicintekniska produkt för kontinuerlig lungövervakning. Registrering av varumärkesskydd för den nya logotypen innebär att en viktig strategisk tillgång skapas, vilket stärker bolagets positionering på den internationella marknaden.

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande