A Little Light Listening är en podcast där den senaste utveckling och forskningen inom ljusbaserad teknologi diskuteras. Podcasten produceras i ett samarbete mellan Irish Photonic Integration Centre och Science Foundation Ireland, och i det senaste avsnittet, Light Saving Lungs, medverkade vd Hanna Sjöström tillsammans med professor Stefan Anderson-Engels för att diskutera GASMAS-teknologin och de möjligheter detta innebär för vården, inte minst av för tidigt födda barn. De diskuterar i avsnittet hur ljus kan hjälpa läkare att förstå hur lungorna hos för tidigt födda barn fungerar och de förklarar även möjligheterna med GASMAS (Gas in Scattering Media Absorption Spectroscopy).

I avsnittet berättar vd Hanna Sjöström mer om sin bakgrund inom ekonomi och teknik och hur detta bidrar till Neola Medicals (tidigare GPX Medical) utveckling. I avsnittet får lyssnaren även en inblick i Neola Medicals utveckling av Neola®, Neonatal Lung Analyzer, bolagets medicintekniska produkt för kontinuerlig monitorering av för tidigt födda barns lungor. Neola® bygger på GASMAS-teknologin och i avsnittet diskuteras möjligheterna med den avancerade teknologin mer ingående. Den prövarinitierade kliniska studien på University College Cork och INFANT Centre där Neola®-teknologin används lyfts också fram, eftersom den här typen av samarbeten är otroligt viktiga för utveckling av avancerad teknologi.

Det här och mycket mer diskuteras i avsnittet, lyssna här: A Little Light Listening – Light Saving Lungs