5 oktober 2020 kl. 07:00 CEST

Pressmeddelande

Den 2 oktober 2020, inleddes handeln i Neola Medical AB (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Verkställande direktör Hanna Sjöström rapporterar insynsköp avseende 312 500 teckningsoptioner av serie TO1 med ISIN-kod SE0014731006 och kortnamn ”GPXMED TO1”. Säljare är Bolagets huvudägare och strategiska teknikpartner Norsk Elektro Optikk.

”Jag ser att Neola Medical har stor potential på marknaden för lungövervakning av för tidigt födda barn och genom förvärvet av teckningsoptioner från Norsk Elektro Optikk AS får jag möjlighet att stärka min ägarposition i bolaget.” – Hanna Sjöström, vd för Neola Medical.

”Vi sätter stort värde i att verkställande direktör i Neola Medical är ägare i bolaget och är glada över att kunna ge möjligheten till stärkt ägande genom försäljningen av teckningsoptioner.
– Erik Rosen, Styrelseordförande, Norsk Elektro Optikk AS

Neola Medical genomförde under september 2020 en kraftigt övertecknad nyemission som tillförde Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan därutöver tillföras cirka 3,4 MSEK före emissionskostnader genom en övertilldelningsoption.

Pressmeddelande 2020-10-05 VD köper teckningsoptioner av NEO

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB är Neola Medicals Certified Adviser.

Kontakt: Certified Adviser, tel: 08-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd Neola Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.se

____________________________________________________________________________

Om Neola Medical

Neola Medical AB utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för bland annat diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ.), men är sedan 2020 fristående. Ytterligare information finns på www.neolamedical.se.