Neola Medicals VD Hanna Sjöström intervjuas om den pågående företrädesemissionen. Hanna sammanfattar Neola Medicals första år som noterat bolag och blickar framåt.