VD Hanna Sjöström och CFO Urban Ottosson presenterade Neola Medicals Bokslutskommuniké 2020 den 16 februari 2021. Presentationen och efterföljande frågestund finns att se här!

The presentation of the Year-end Report 2020 is available in pdf-format in English: Presentation English (pdf)