VD Hanna Sjöström och CFO Christian Gyllenberg presenterar bokslutskommunikén för 2021 och svarar på frågor i en avslutande frågestund.