Neola Medicals VD Hanna Sjöström och CFO Urban Ottosson presenterar delårsrapporten för januari-september 2021 och svarar på frågor i en efterföljande frågestund.