VD Hanna Sjöström och CFO Christian Gyllenberg presenterar Q2 rapporten för 2022 och svarar på frågor i en avslutande frågestund.