VD Hanna Sjöström presenterade delårsrapporten för januari-juni 2021 den 17 augusti.