Neola Medical AB kommer närvara och presentera bolaget på Nordic Life Science Days 28-29 september 2022 i Malmö. Den 28e september, klockan 11.45 presenterar vd Hanna Sjöström i presentationsrum ”Sweden” om bolagets verksamhet, närliggande milstolpar samt den kommande företrädesemission. Missa inte detta!