Vd Hanna Sjöström presenterade i början av oktober i Direkt Studios om bolaget, milstolpar och den pågående företrädesemissionen. Presentationen avslutades med en kortare frågestund ledd utav Mattias Vahlne från Direkt Studios.

Se presentationen här.