En ny vetenskaplig artikel har publicerats i Pediatric Research, en av de främsta internationella tidskrifterna för pediatrisk forskning. Artikeln visar på fördelarna med GASMAS-teknologin som används och är patenterad av Neola Medical för kontinuerlig lungmonitorering av för tidigt födda barn.

Neola Medical utvecklar Neola®, en medicinteknisk produkt för kontinuerlig icke-invasiv övervakning av lungor hos för tidigt födda barn. Teknologin som möjliggör detta beskrivs i en ny vetenskaplig artikel i en av de främsta tidskrifterna för pediatrisk forskning, Pediatric Research. I artikeln presenteras GASMAS-teknologin som ett potentiellt nytt verktyg i den neonatala respirationsvården. Sammanfattningsvis framgår det att jämfört med annan utrustning som används kliniskt för att monitorera lungfunktion har teknologin fördelen med att vara tillgänglig bredvid barnet, ger möjlighet att monitorera kontinuerligt och ger unik information om molekylär syrgaskoncentration inuti lungan, vilket kan vara av stor klinisk vikt. I artikeln summeras även aktuell litteratur som undersöker konceptet med optisk mätning av syrgas i lungorna, och informationen i artikeln kan därför vägleda framtida forskning på området.

Läs pressmeddelandet i sin helhet: Pressmeddelande

Läs artikeln i sin helhet: Artikel i Pediatric Research