Andelen för tidigt födda barn fortsätter att öka globalt och ställer nya krav på sjukvården att hitta sätt att förbättra vården av denna känsliga patientgrupp. Andelen varierar mellan 5–11% för länder i västvärlden och vården av för tidigt födda barn ställer unika krav på vården och förutsätter specialiserade metoder för diagnos och behandling. Lungorna hos för tidigt födda barn är inte färdigutvecklade och olika lungsjukdomar, så som respiratory distress syndrome (RDS), är vanliga i denna patientgrupp och kräver omedelbar upptäckt för rätt behandling. Det är här Neola® kommer in i bilden som en potentiell game-changer i den neonatala intensivvården, genom att erbjuda icke invasiv och kontinuerlig övervakning av lungorna av för tidigt födda barn. Baserad på banbrytande optisk teknologi, Gas-in-scattering-media absorption spectroscopy (GASMAS), kan variation i lungvolym och fri syrgaskoncentration detekteras omedelbart. Det här innebär en mer effektiv lungövervakning och tidigare upptäckt av, potentiellt, livshotande lungsjukdomar. Genom att ta den här produkten till marknad vill Neola Medical rädda fler liv, minska behovet av långtgående sjukhusvård och förbättra livskvalitet för miljoner av för tidigt födda barn.

Läs mer här: White Paper