Neola Medical släppte tidigare i veckan sin Bokslutskommuniké för 2022. Året har varit intensivt med både namnbyte, positiva kliniska resultat, ISO-certifiering och en lyckad kapitalanskaffning. Nu fortsätter arbetet med att förbereda lungmonitoreringssystemet Neola för lansering i USA. BioStock kontaktade CEO Hanna Sjöström för att få en kommentar till bokslutskommunikén.

Läs hela artikeln här: Neola Medical tågar vidare mot marknadsgodkännande

Läs rapporten och pressmeddelandet här: Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2022