Vd och CFO presenterar bolagets Q3-rapport för 2022

Vd och CFO presenterar bolagets Q3-rapport för 2022

Igår släpptes Neola Medicals delårsrapport för januari-september 2022. I samband med detta presenterade vd Hanna Sjöström och CFO Christian Gyllenberg Q3-rapporten i en videokonferens. Utöver en presentation av bolagets finansiella ställning och kvartalets väsentliga...
Vd Hanna Sjöströms presentation av bolaget i Aktieportföljen Live

Vd Hanna Sjöströms presentation av bolaget i Aktieportföljen Live

Den 11 oktober presenterade vd Hanna Sjöström bolaget och företrädesemissionen i Aktieportföljen Live. I presentationen berättade Hanna mer om bolaget och den medicintekniska utrustningen Neola® men även om den aktuella företrädesemission och kommande milstolpar....
Vd Hanna Sjöström i BioStock Investor Pitch

Vd Hanna Sjöström i BioStock Investor Pitch

Tisdag den 4 oktober presenterade vd Hanna Sjöström om Neola Medical i BioStock Investor Pitch. I presentationen berättar vd mer om bolagets milstolpar, produkten, och den aktuella emission som ska finansiera verksamheten fram till lansering. Efter presentationen...
Intervju med vd Hanna Sjöström om den kliniska studien och emissionen

Intervju med vd Hanna Sjöström om den kliniska studien och emissionen

BioStock har pratat med vd Hanna Sjöström för att få veta mer om den pågående kliniska studien med Neola®-systemet på universitetssjukhuset i Cork, Irland, där man nu nått full rekrytering av 100 barn. I intervjun berörs även den nyemission som bolaget är aktuellt med...