I en ny intervju med Direkt Studios berättar CEO Hanna Sjöström om det marknadsförberedande arbetet inför lansering av bolagets medicintekniska produkt, Neola®, för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor. Se intervjun nedan.

Den amerikanska marknaden är bolagets viktigaste framtida marknad och det marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola® har initierats med den amerikanska marknaden i fokus. I en ny intervju inspelad i Direkt Studios berättar CEO Hanna Sjöström mer om detta.

Läs mer om det marknadsförberedande arbetet här.

I intervjun berättar Hanna även mer om uppbyggnaden av ett kliniskt nätverk och vikten av detta, inte minst inför kommande kliniska studier. Hon berättar även om planeringen inför en klinisk studie som ska genomföras i USA på för tidigt födda barn.

Läs mer om våra studier här.

Se intervjun här: