Neola Medical har fått ett nytt patent godkänt i Europa för lungövervakningssystemet Neola. Patentet täcker specifikt de prober som fästs på bröstkorgen och som möjliggör en kontinuerlig övervakning av lungorna. BioStock kontaktade vd Hanna Sjöström för att få höra vilken betydelse det nya patentet har för projektet.

Läs artikeln här: BioStock – Nytt europeiskt patent för Neola Medicals engångsartiklar

Läs pressmeddelandet här: Pressmeddelande – Neola Medical beviljas patent i Europa för bolagets engångsartiklar