Neola Medical arbetar med det marknadsförberedande arbetet för lansering av sin medicintekniska produkt Neola® för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barns lungor, kommer den amerikanska marknaden att vara den viktigaste. Bolaget öppnade nyligen ett kontor i Palo Alto, Silicon Valley – ett viktigt steg i USA-satsningen. BioStock bjöd in Neola Medicals CEO Hanna Sjöström för att höra mer om planerna. Se mer i intervjun nedan.

Läs mer om öppningen av kontor i Silicon Valley i pressmeddelandet: Pressmeddelande