Clinical Manager MD Ph.D. Tetiana Kovtiukh fortsätter sitt arbete med att knyta internationella kontakter med key opinion leaders inom neonatal intensivvård inför marknadslansering. Bolagets nätverk fortsätter därmed att växa och nyligen besökte Dr. Tetiana en neonatalintensivvårdsklinik i Tyskland vid Universitetssjukhuset i Würzburg. Vi har gjort en kortare intervju med henne för att få veta mer om besöket.

En viktig del i bolagets marknadsförberedande arbete är att bygga upp det kliniska nätverket av key opinion leaders inför lansering av bolagets produkt Neola® för kontinuerlig lungövervakning. Clinical Manager, MD Ph.D. Tetiana Kovtiukh har en viktig roll i detta arbete, där hon besöker både nationella och internationella konferenser och neonatalintensivvårdskliniker för att knyta kontakter. Nyligen besökte vår Clinical Manager en neonatalintensivvårdsklinik i Würzburg, där hon fick ta del av deras arbete och höra mer om de utmaningar de möter på kliniken. Vi har gjort en kortare intervju för att summera besöket.

Kan du berätta lite mer om den klinik du besökte i Würzburg, Tyskland?

I början på mars besökte jag neonatalintensivvårdsavdelningen på universitetssjukhuset i Würzburg i Tyskland. På deras neonatalintensivvårdsavdelning hade de fyra vårdenheter, med omkring 20 sängplatser totalt, för vård av för tidigt födda barn. Det fanns även separata rum för de barn som föds i tid men med svårare sjukdomar som kräver intensivvård. På neonatalintensivvårdskliniken tog de hand om barn som var födda från och med vecka 24, och ibland även barn som är födda så tidigt som vecka 22–23. Föräldrar fick inte sova över på avdelningen, men mammorna fick komma dit närsomhelst för att mata barnen eller utöva känguruvård.

Hur fick du kontakt med den här kliniken i Tyskland?

Jag fick kontakt med Universitetssjukhuset i Würzburg genom att jag träffade Professor Christian Speers på UENPS (Unition of European Neonatal & Perinatal Societies) konferensen i Polen under hösten 2022. Vi har haft kontakt därefter för potentiellt framtida samarbeten. Prof. Speers är viktig inom neonatologi och han är också en av författarna till riktlinjerna för behandling av respiratory distress syndrome (RDS). Prof. Speers har visat stort intresse för Neola® och bjöd in mig för att besöka den här kliniken i Würzburg, där jag träffade både honom och hans kollega Eric Fricauff, Chef för neonatologiavdelningen. Att skapa den här typen av kontakter är väldigt viktigt i min roll som Clinical Manager, eftersom ett nätverk av key opinion leaders är av stor vikt för Neola®s framtid.

Är det något speciellt du tar med dig från det här besöket?

Kliniken i Würzburg var stor och modern och eftersom det är ett Universitetssjukhus har den också en stark koppling till akademin. Detta leder i sin tur till att kliniken är öppen för ny teknologi och att utrustningen som används på neonatalintensivvårdsavdelningen var modern. De använde i nuläget både en portabel röntgen och ultraljud för att övervaka barnen. De har också ett intresse i kliniska studier som en del i deras arbete att förbättra vården för framtiden.

Läs om tidigare besök på två neonatalintensivvårdskliniker i Polen här.