Bolagets nätverk fortsätter att växa. Clinical Manager Ph.D. MD Tetiana Kovtiukh arbetar med att knyta internationella kontakter med key opinion leaders, både genom konferenser och kliniska besök. Nyligen besökte Dr. Tetiana två neonatalintensivvårdskliniker i Polen, och vi har gjort en kortare intervju med henne för att få veta mer.

En viktig del i bolagets arbete är att bygga upp ett kliniskt nätverk av key opinion leaders inför marknadslansering och försäljning av den medicintekniska produkten, Neola®. Clinical Manager, Ph.D. MD Tetiana Kovtiukh har en viktig roll i detta arbete. Dr. Tetiana deltar i både konferenser och kongresser, såväl nationella som internationella, för att knyta kontakter med key opinion leaders inom området. Dessutom besökte vår Clinical Manager nyligen två neonatalintensivvårdskliniker i Polen för att ta del av deras arbete och se vilka utmaningar de möter i sitt arbete. Vi har gjort en kortare intervju för att summera besöken.

Kan du berätta lite mer om de kliniker du besökte senast?

I november besökte jag två sjukus i Polen. Det ena, Kliniczny Szpital Wojewodzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina, var i Rzeszow och hade en nivå-III neonatalintensivvårdsklinik. På den här kliniken tar de hand om alla barn som föds för tidigt inom regionen. Det andra sjukhuset var Klinika Noworodkow z Intensywna Opieka Medyczna Szopena, med en nivå-II neonatalintensivvårdsklinik. Här tar de hand om för tidigt födda barn som föds från 32a graviditetsveckan.

Hur fick du kontakt med klinikerna?

Professionella kontakter har alltid varit väldigt viktigt i den kliniska världen och därför har jag bra kontakt med mina gamla kollegor, både från universitetet och från tidigare jobb. Vi håller kontakten för att kunna hjälpa varandra i olika situationer, så som att ge råd i svåra kliniska frågor. Inbjudningarna till de här två neonatalintensivvårdsklinikerna fick jag tack vare dessa kontakter som jag har sedan universitetet, och som nu arbetar på de här sjukhusen i Polen. Den här typen av kontakter är därför otroligt viktiga i uppbyggnaden av kliniska nätverk.

Var det något speciellt som du tog med dig från besöken?

Under mina besök på de här två neonatalintensivvårdsklinikerna i Polen noterade jag att utrustningen är väldigt avancerad, och dessutom liknar den utrustningen som används i Sverige. Skillnaderna verkade därför endast vara relaterad till föräldrars möjlighet att stanna med barnet på avdelningen. I Polen har föräldrarna möjlighet att vara med barnet under dagtid, och på så sätt kan mamman mata barnet och även utföra olika vårdmetoder, så som känguruvård och hygieniska procedurer. I Sverige däremot, exempelvis på Drottning Silvias Barnsjukhus, har föräldrarna möjlighet att alltid vara närvarande hos barnet på avdelningen, vilket anses viktigt för barnets utveckling.

Sammantaget är den här typen av möten med personal från kliniker en väldigt viktig del av mitt arbete, eftersom de kan hjälpa oss på Neola Medical att bättre förstå det kliniska behovet. Genom att skapa kontakter med läkare och sjuksköterskor på neonatalintensivvårdskliniker kan vi få en bättre förståelse för hur vår medicintekniska produkt, Neola®, kan hjälpa till att lösa vissa av de kliniska problemen. Dessutom, kan den här typen av besök öppna upp för att dela erfarenheter, där forskare kan dela sin kunskap från sina studier på området.

Läs också om Dr. Tetianas besök på UENPS kongressen 2022 i Polen