På bilden ser vi Anna Brandt och Emma Hjörneby tillsammans med deras handledare Anna-Lena Sahlberg, biträdande universitetslektor samt Sara Bergsten, Martin Hansson och Rasmus Grönlund från Neola Medical.  

Under våren 2022 utför studenterna Anna Brandt och Emma Hjörneby varsitt examensarbete som syftar till att utforska potentialen för att monitorera syrgas i vuxna lungor med GASMAS-tekniken där de samarbetar i de praktiska delarna. Denna teknik används av Neola Medical i den medicintekniska produkten NEOLA® för patientgruppen för tidigt födda barn. Arbetstiteln på Annas examensarbete är ”Gas in Scattering Media Absorption Spectroscopy in Large Geometries: Towards Monitoring Oxygen in Adult Lungs” och arbetstiteln på Emmas arbete är “Simulations and modeling for the development of using GASMAS to monitor oxygen in the lungs of children and adults “. Examensarbetet utförs vid avdelningen för förbränningsfysik, Fysiska institutionen, Lunds Tekniska Högskola, med stöd från Neola Medical. 

Läs mer om de positiva resultaten från klinisk studie med NEOLA®

– Neola Medical har utvecklat en produkt som monitorerar lungorna hos för tidigt födda barn med hjälp av GASMAS-tekniken. Eftersom ett liknande lungmonitoreringsbehov finns hos större patienter, utforskar vi nu hur GASMAS-tekniken kan skalas upp för att nå fler patientgrupper. I projektet utforskar vi hur GASMAS skulle kunna användas för att mäta syrgashalten även hos större patienter. Vi arbetar nu med en förstärkaruppställning som ska öka laserljusets effekt, säger Anna Brandt. 

 Anna Brandt och Emma Hjörneby läser båda civilingenjörsutbildning, Anna inom teknisk fysik och Emma inom medicin och teknik, och de har båda valt kurser mot medicinteknikhållet.  

 – Det känns jättespännande att få inblick i ett så tvärvetenskapligt projekt och vi har handledning från både fysik- och medicinhållet. Vi har genomfört lungmätningar på en vildsvinslunga. Även med det nuvarande ’svaga’ ljuset vi använder eftersom förstärkaren inte är klar, så har vi lyckats få fin signal genom ca 5 cm lungvävnad med luft i. Det känns hoppfullt. Sedan med förstärkningen hoppas vi kunna få bra signal även när ljuset får passera en längre sträcka inuti lungvävnad. 

 – Vi arbetar nära akademin och projektet är ett utmärkt sätt att vidareutveckla teknologin och utforska potentialen i vidare kommersialisering av lungmonitorering för vuxna patienter, säger Hanna Sjöström, vd för Neola Medical. 

NEOLA® är en viktig pusselbit inom den neonatala intensivvården