Emilie Krite Svanberg är en av forskarna bakom tekniken som mäter och upptäcker syrgas i lungorna. Det är grunden till Neola Medicals utrustning Neola som övervakar lungfunktionen kontinuerligt hos för tidigt födda barn.  

– Med Neola tror jag kan vi halvera antalet röntgenundersökningar och blodprov på prematura barn, säger hon.  

 Emilie Krite Svanberg är specialistläkare inom anestesi och intensivvård. Utöver jobbet som narkosläkare och biträdande överläkare på barn- och ungdomssjukhuset i Lund arbetar hon också som forskare, med fokus på lungmätningar av nyfödda, och för tidigt födda, barn.  

– Små barn har väldigt små reserver jämfört med oss vuxna vilket gör att det kan gå utför väldigt fort om de tappar i syresättning, säger Emilie Krite Svanberg. 

Att kunna övervaka lungorna kontinuerligt på de minsta och sköraste patienterna och upptäcka eventuella lungkomplikationer så snabbt som möjligt är därför otroligt viktigt.  

– Är det akut och handlar om kollapsad lunga kan det handla om liv och död inom loppet av några minuter. Ligger barnet länge med dålig lungfunktion kan det ge bestående skador, konstaterar Emilie.  

I dag övervakas bebisarna på neonatalintensiven visuellt och med hjälp av underlag från blodprover, syremättnadsmätning, EKG och lungröntgen. Det ger en långt ifrån komplett bild av hur barnets lungor egentligen mår.  

Tvillingmamman Jessica Linnman om hennes förtidigt födda barn: “Efter ett halvår kunde vi slappna av”

– Problemet med en vanlig lungröntgen är att du bara får en ögonblicksbild. En tvådimensionell bild av lungan i grått, svart och vitt, som inte ger så mycket information alls om vad som faktiskt finns därinne när det gäller syrgas, eller brist på syrgas, säger Emilie.  

Hos barn, där cellerna är under snabb delning och utveckling, kan det dessutom vara direkt skadligt att röntgas mycket. Studier visar att den som genomgår många röntgenundersökningar som liten löper 15-20 gånger ökad risk att utveckla cancer i vuxen ålder.  

– Det är ju en påtaglig risk. En vanlig slätröntgen ger rätt så liten strålning, men om barnet ligger länge på intensivvårdsavdelningen röntgas de var och varannan dag, vilket gör att den samlade dosen blir stor, säger Emilie.  

Osäkerheten kring barnens tillstånd gör också att man ibland tar många blodprov för att följa syresättning och utvädring av koldioxid.  

– En vuxen människa har fem liter blod i kroppen, men är du tre kilo tung har du bara cirka 270 milliliter blod totalt. Upprepade blodprov innebär att bebisen kan komma att behöva blodtransfusion.  

Med Neola-systemet, som mäter förändringar i lungvolym och syrgaskoncentrationen i lungorna med hjälp av ljus, kan man i stället övervaka prematura barns lungor kontinuerligt, på ett skonsamt sätt. Här kan man omedelbart upptäcka komplikationer som respirationsvikt, kollapsad lunga, blockerad luftväg eller en felplacerad luftrörstub.  

– Eftersom Neola använder sig av ljus är den helt ofarlig för barnen och dessutom icke-invasiv, man behöver till exempel inte stoppa in några katetrar för att kunna använda den, säger Emilie.  

Själva tekniken kan liknas vid ett optiskt stetoskop där laserljuset har en mycket specifik våglängd. Genom att lysa med ljus av rätt våglängd och samtidigt fånga upp det diffusa ljus som kommer tillbaka från vävnaden kan man värdera syrgashalten i lungorna på nyfödda. Den kontinuerliga övervakningen gör att man får noggrann kontroll på barnets mående och direkt kan se när något är på väg att gå åt fel håll.  

– På det här sättet skulle man nog dra ner på antalet blodprov och röntgenundersökningar på för tidigt födda barn till hälften. Det vore verkligen ett fantastiskt komplement till den övervakningsutrustning som finns på våra intensivvårdsavdelningar idag. 

 Läs mer om NEOLA®