Neola Medical AB (publ) publicerar idag sin Delårsrapport för januari – mars 2022. Pressmeddelandet och rapporten finns att läsa i sin helhet här: Pressmeddelande inkl. delårsrapport jan-mars 2022