Neola Medical har under första kvartalet 2023 initierat det marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola®. Då den amerikanska marknaden är en viktig framtida marknad deltar vi på ett flertal amerikanska konferenser och knyter kontakter med amerikanska neonatologer. Att delta vid konferenser är därmed en viktig del i det marknadsförberedande arbetet, men det är också ett bra tillfälle för att ta del av den senaste forskningen. I slutet av april deltog CEO Hanna Sjöström och CTO Sara Bergsten vid Pediatric Academic Societies (PAS) meeting i Washington, DC. Vi har gjort en kortare intervju med CEO Hanna Sjöström för att få veta mer om konferensen.

CEO Hanna Sjöström och CTO Sara Bergsten deltog nyligen i den årliga PAS konferensen, som i år anordnades den 27 april – 1 maj 2023 i Washington. PAS är en konferens som kopplar samman barnläkare och andra vårdgivare från hela världen, och är således ett viktigt tillfälle för att möta en global publik av forskare, kliniker och utbildare. Det är varje år flera tusen deltagare från över 60 länder som samlas vid konferensen. Vid årets PAS konferens deltog även forskningsgruppen från INFANT Center vid University Collage Cork och presenterade en poster av resultaten från en forskningsstudie där Neola Medicals teknologi utvärderats. Vi har gjort en kortare intervju med CEO Hanna Sjöström för att summera besöket i Washington.

Kan du berätta lite mer om konferensen?

Det var några intensiva dagar i Washington där vi fick möjlighet att träffa barnläkare, kliniker och forskare från hela världen, samtidigt som vi fick ta del av den senaste forskningen inom pediatrik och neonatologi. Vi har haft möjlighet att lyssna på flera spännande föreläsningar men det jag framför allt bär med mig är de många givande samtal vi har haft med olika key opinion leaders under konferensen. Jag kan också konstatera att Neola Medical ligger helt rätt i tiden med utvecklingen av medicinteknik som erbjuder icke-invasiv och kontinuerlig monitorering av patienter, eftersom det är tydligt att detta är något som efterfrågas från sjukvården.

Kan du berätta mer om den poster som den irländska forskningsgruppen presenterade?

Den irländska forskningsgruppen, med Jurate Panaviene, från INFANT Center hade en posterpresentation där de presenterade resultat från en forskningsstudie där vår teknologi för kontinuerlig lungövervakning, GASMAS, har utvärderats. Vi är väldigt glada för att se det stora intresse som finns gällande teknologin som används i Neola® och för det intresse som väcktes gällande posterpresentationen. Postern presenterade resultat från den studie där en forskningsversion av Neola® har använts för att mäta på en modell föreställande en för tidigt född bebis i vecka 25. Studien var den första som har gjorts för att utvärdera möjligheten att använda GASMAS-teknologin för att upptäcka förändringar i lungans syrgas, och i studien kunde det konstateras att GASMAS har potential till klinisk användning för monitorering av för tidigt födda barns lungor

Hur skulle du sammanfatta konferensen?

Det var en mycket givande konferens där vi fick möjlighet att ha möte med viktiga key opinion leaders däribland Dr. Vineet Bhandari, chef för neonatologiavdelningen vid The Children’s Regional Hospital vid Cooper Medical School och styrelsemedlem i Pediatric Academic Societies, och Dr. Daniele De Luca, professor i pediatrik vid Université Paris-Saclay och vice ordförande i Respiratory Section i European Society for Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC). Konferensen var också ett bra tillfälle för att ta del av de senaste uppdateringarna om utvecklingen i branschen, samt få en förståelse för trenderna framåt. PAS-konferensen samlar verkligen de största intressenterna inom neonatologi och pediatrik och vi har fått med oss mycket ny kunskap och spännande idéer från de här dagarna.

Läs mer i tidigare pressmeddelande: Pressmeddelande