Möten med investerare och potentiella investerare är en viktig del av Bolagets arbete för att stärka ett internationellt nätverk. En del i detta arbete är presentationer och deltagande vid olika konferenser, både svenska och internationella. Nyligen deltog vd Hanna Sjöström vid J.P. Morgan Healthcare Conference 2023 i USA, och presenterade där bolaget vid Biotech Showcase. Vi har gjort en kortare intervju med henne för att få veta mer om konferensen.

En viktig del i bolagets arbete är att bygga upp ett starkt internationellt nätverk av key opinion leaders och ledande internationella aktörer inför marknadslansering och försäljning av den medicintekniska produkten, Neola®. Deltagande och presentationer vid både konferenser och kongresser, såväl nationella som internationella, är en viktig del i detta arbete för att knyta kontakter med investerare och andra aktörer inom området. Vd Hanna Sjöström har en viktig roll i detta arbete och hon var nyligen i San Francisco för att besöka de stora internationella eventen J.P. Morgan Healthcare Conference 2023 och Biotech Showcase. Vi har gjort en kortare intervju för att summera hennes besök.

Kan du berätta lite mer om din vecka i San Francisco?

I början av januari åkte jag till San Francisco för att medverka på J.P. Morgan Healthcare Conference. Det är den största internationella plattformen som kopplar samman företag och investerare inom Life Science. Under veckan hade jag möjlighet att delta i olika forum och event samt en rad individuella möten. Jag fick även möjlighet att presentera Bolaget på Digital Medicine and Medtech Showcase, en del av Biotech Showcase. Presentationen var en unik möjlighet att synliggöra bolaget i ett internationellt sammanhang med viktiga investerare och internationellt ledande aktörer inom Life Science.

Vad tar du med dig från dessa dagar?

Jag tar självklart med mig många spännande tankar från alla givande samtal som jag har haft med Life Science investerare och industriledare genom möten på konferensen. Branschen är fortfarande under tillväxt och trots att kapitalanskaffning från Venture Capital inom health care sektorn i USA totalt gick ner under 2022 mot 2021, så är investeringarna fortfarande på en mycket hög nivå och framtidsutsikterna för branschen ljusa. För Neola Medicals del kan jag konstatera att vi ligger helt rätt i tiden med att erbjuda icke-invasiv och kontinuerlig monitorering av patienter, något som efterfrågas från sjukvården. Dessutom bär jag med mig den positiva feedback vi fick på Neola Medical både vid flertalet investerarmöten och presentationen på Biotech Showcase.

Hur skulle du sammanfatta konferensen?

Det var en mycket intressant konferens där jag fick möjlighet att träffa många investerare och andra ledande aktörer inom Life Science från hela världen och få uppdateringar om den senaste utvecklingen i branschen och trenderna framåt. Konferensen samlar verkligen hela branschen och jag bär med mig mycket ny kunskap och spännande idéer från den här veckan.

Läs mer i tidigare pressmeddelande: Neola Medical och vd Hanna Sjöström deltar vid J.P. Morgan Healthcare Conference 2023 i San Francisco och presenterar på Digital Medicine and Medtech Showcase den 9 januari