Neola Medical öppnade nyligen ett kontor i Palo Alto, Silicon Valley inför lansering i USA av sin medicintekniska produkt Neola® för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barns lungor. CEO Hanna Sjöström är på plats för att närvara på Stanford Impact1 CEO Summit efter att bolaget blivit utvalt av Stanfords världsledande experter som ett av de mest lovande innovationsprojekten i syfte att förbättra hälsovården för barn. Se mer om vad det innebär för Neola Medical i intervjun med BioStock nedan.

Läs mer om Stanford Impact1 programmet i pressmeddelandet: Pressmeddelande

Läs mer om öppningen av kontor i Silicon Valley i pressmeddelandet: Pressmeddelande