För lite mer än ett år sedan flydde hon kriget i Ukraina, och idag arbetar Tetiana Kovtiukh som klinisk chef på Neola Medical. Neola Medical har utvecklat den första medicintekniska produkten för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor, Neola®. Bolaget förbereder sig för närvarande för marknadslansering, med initialt fokus på USA, och en viktig person i den processen är clinical manager Tetiana Kovtiukh. BioStock pratade med henne om hennes roll i att förbättra övervakningen av lungor hos för tidigt födda barn.

Läs hela intervjun här: Klinisk chef ser stort intresse för Neolas medicintekniska produkt

Läs mer om besöket i Tyskland i en tidigare intervju: Clinical Manager besöker neonatalintensivvårdsklinik i Tyskland

Läs mer om besöket i Göteborg i en tidigare intervju: Clinical Manager besöker neonatalintensivvårdsklinik i Göteborg