Det förberedande arbetet inför marknadslansering av Neola® fortsätter och Clinical Manager MD Ph.D. Tetiana Kovtiukh besökte nyligen Göteborg. I Göteborg besökte hon både neonatalintensivvårdskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en föreläsning av Chiesi och en konferens för perinatologi, Vårmöte för perinatologi, för att ta del av den senaste forskningen inom området. Konferensen innefattade både föreläsningar om bland annat för tidig födsel och långtidsuppföljning av patienter samt möjlighet att knyta kontakter med läkare och forskare inom området. Vi har gjort en kortare intervju med henne för att få veta mer om hennes besök i Göteborg.

Clinical Manager, MD Ph.D. Tetiana Kovtiukh har en viktig roll i arbetet med att bygga upp bolagets kliniska nätverk, där hon besöker både nationella och internationella konferenser, men även neonatalintensivvårdskliniker för att knyta kontakter. Att bygga upp det kliniska nätverket av key opinion leaders är en viktig del i bolagets marknadsförberedande arbete inför lansering av Neola®. Nyligen besökte vår Clinical Manager Göteborg där hon tog del av arbetet på neonatalintensivvårdskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en föreläsning om lungfunktion av Chiesi samt en konferens för perinatologi, där hon både fick träffa läkare och forskare samt ta del av föreläsningar om den senaste forskningen. Vi har gjort en intervju för att summera besöket.

Hur kom du i kontakt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Det var Dr. Pontus Johansson, en av våra Medical Advisors, som gav mig kontaktuppgifter till Svetlana Najem som är ansvarig för den neonatala kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. När jag kom till kliniken blev jag introducerad till neonatologerna Anders Flisberg, Thommy Svahn och Daniela Todorova. Jag fick spendera tid tillsammans med dem och skapa mig en bättre förståelse för hur de arbetar och vilka metoder de använder när de tar hand om de för tidigt födda barnen.

Kan du berätta lite mer om neonatalintensivvårdskliniken på sjukhuset?

Mitt övergripande intryck är att det är en väldigt bra neonatalklinik och på neonatalintensivvårdskliniken tar de hand om även de extremt för tidigt födda barnen, ibland så små som under 1 kg. På neonatalintensivvårdskliniken har alla avdelningarna rum med sängar för föräldrarna så att de kan stanna tillsammans med sin bebis. Alla avdelningarna har också den nödvändiga utrustningen, som är kompatibel med både amning och känguruvård. Dessutom var neonatalintensivvårdskliniken belägen väldigt nära förlossningen, vilket gör att det går att säkerställa en stabil transport av de sjuka och för tidigt födda barnen till avdelningen. Avdelningen bestod av omkring 10–12 rum, och det var rum för både intensivvård och rum för de mer stabila bebisarna. I dessa rum får mammorna ta hand om barnen, men med stöd av neonatologer.

Jag uppfattade även att neonatologerna har många arbetsuppgifter, eftersom de tar hand om barnen även efter att de har lämnat neonatalintensivvårdsavdelningen. Föräldrarna blir väl förberedda på avdelningen för att kunna ta hand om bebisen hemma, men de får också stort stöd från sjukhuset fram tills att barnet fyller 6 år. Till exempel om det förekommer några funktionsnedsättningar, behov för diagnos av komplikationer eller andra preventiva åtgärder. Även om det är ett mycket varierande arbete för neonatologerna så är det bra att de tar tid till detta, eftersom de är de läkare som har bäst kunskap om för tidigt födda barns behov.

Kan du också berätta lite mer om konferensen Vårmöte i perinatologi som du nyligen besökte i Göteborg?

Vårmötet i perinatologi anordnas av Sahlgrenska universitetssjukhuset och Regionhälsan med stöd från SFOG, Svenska Neonatalföreningen, Svenska Barnmorskeförbundet, Riksföreningen för Barnsjuksköterskor och Vårdförbundet. Det var en välorganiserad konferensen med ett bra schema med ett flertal olika aktiviteter. Det fanns tid både för att besöka de utställande företagen, mingla med professorer och forskare samt utbyta kunskap och idéer. Jag fick också möjlighet att skapa nya kontakter med neonatologer från flera svenska regioner. Sammanfattningsvis var det en intressant konferens med föreläsningar inom både neonatologi och obstetrik från ett vetenskapligt perspektiv. Jag uppskattade möjligheten till både mer formella föreläsningar under dagen och samtidigt mer informella mingel under kvällsaktiviteterna.

Var det något speciellt du tar med dig från föreläsningarna under besöket?

Jag var imponerad över den stora variationen på ämnen under föreläsningarna. De behandlade alla problem relaterade till för tidig födsel, både för bebisen och för mamman. Det var också historier från andra delar av världen, exempelvis där neonatologer berättade om resor till afrikanska länder där de arbetat för att förbättra neonatalvården och arbetet med för tidig födsel och relaterade problem.

Hur skulle du sammanfatta konferensen i Göteborg?

För att sammanfatta så var det en intensiv vecka i Göteborg med mycket ny kunskap och nya kontakter. Jag startade veckan med några dagar på neonatalkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset där jag fick en djupare förståelse för neonatologernas arbete, därefter följde en dag med en föreläsning av Chiesi om lungfunktion och slutligen besökte jag den mycket intressanta konferensen i perinatologi. Sammanfattningsvis var det en väldigt bra vecka med många nya insikter.

Läs mer om tidigare besök på neonatalintesivvårdskliniken i Würzburg, Tyskland.

Läs mer om tidigare besök på två neonatalintensivvårdskliniker i Polen.