I en ny intervju med Direkt Studios berättar vd Hanna Sjöström om bolagets marknadsförberedande arbete, som bland annat innebär ett regulatoriskt fokus och en ökad klinisk närvaro. Se intervjun nedan.

Neola Medical är just nu i en spännande fas i och med att bolaget är i slutfasen för utvecklingen av Neola®, bolagets medicintekniska produkt som erbjuder kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Bolaget går nu in i en fas som fokuserar på det regulatoriska arbetet, men även både tekniska verifieringsstudier och kliniska valideringsstudier ligger i planen framöver. Det här är ett omfattande arbete som lägger grunden inför kommande ansökningar för marknadsgodkännande i EU och USA. I en ny intervju inspelad i Direkt Studios berättar vd Hanna Sjöström mer om bolagets arbete inför marknadslansering. Bland annat berättar hon mer om certifieringen av bolagets kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 och vikten av en sådan certifiering.

Läs mer om certifieringen enligt ISO 13485 här.

I intervjun berättar Hanna även mer om bolagets rekrytering av en Clinical Manager och det utökade kliniska fokuset. I intervjun berättar hon om arbetet för att utöka bolagets kliniska nätverk genom en ökad klinisk närvaro med besök på neonatalintensivvårdskliniker och deltagande på konferenser.

Läs mer om de senaste besöken på neonatalintensivvårdskliniker här.

Se intervjun här.