Påminnelse om anmälan till årsstämma i Neola Medical AB

Påminnelse om anmälan till årsstämma i Neola Medical AB

Årsstämma i Neola Medical AB (publ) äger rum onsdagen den 17 maj 2023 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Ideon Gateway vån 9, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska, för att ha rätt att delta i stämman vara...