Kommuniké från extra bolagsstämma i Neola Medical AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Neola Medical AB

Extra bolagsstämma i Neola Medical (”Bolaget”) hölls idag den 27 september 2022. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro och de aktieägare som utövat sin rösträtt har gjort detta genom poströstning. Extra bolagsstämman...
Vd presenterar Neola Medical på Nordic Life Science Days 2022

Vd presenterar Neola Medical på Nordic Life Science Days 2022

Neola Medical AB kommer närvara och presentera bolaget på Nordic Life Science Days 28-29 september 2022 i Malmö. Den 28e september, klockan 11.45 presenterar vd Hanna Sjöström i presentationsrum ”Sweden” om bolagets verksamhet, närliggande milstolpar samt...
Intervju med vd Hanna Sjöström om den kliniska studien och emissionen

Intervju med vd Hanna Sjöström om den kliniska studien och emissionen

BioStock har pratat med vd Hanna Sjöström för att få veta mer om den pågående kliniska studien med Neola®-systemet på universitetssjukhuset i Cork, Irland, där man nu nått full rekrytering av 100 barn. I intervjun berörs även den nyemission som bolaget är aktuellt med...
Presentation på ABG Sundal Colliers Investor Day 2022

Presentation på ABG Sundal Colliers Investor Day 2022

Neola Medicals vd Hanna Sjöström presenterade bolaget på ABG Sundal Colliers bolagsseminarium Investor Day igår den 13e September 2022. Se tidigare pressmeddelande om medverkan. Presentationen går att se online...