Neola Medical AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Neola Medical AB

Neola Medical AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Neola Medical AB

Aktieägarna i Neola Medical AB, org.nr 559069–9012 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 september 2022. Styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt...
Neola Medical på UENPS kongressen 2022

Neola Medical på UENPS kongressen 2022

I helgen deltog vår Clinical Manager, Tetiana Kovtiukh, på UENPS (Unition of European Neonatal & Perinatal Societies) kongressen i Krakow, Polen. UENPS vision är att förbättra den europeiska neonatal och perinatal vården och det övergripande målet är att förbättra...