Kommuniké från extra bolagsstämma i Neola Medical AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Neola Medical AB

Extra bolagsstämma i Neola Medical (”Bolaget”) hölls idag den 27 september 2022. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro och de aktieägare som utövat sin rösträtt har gjort detta genom poströstning. Extra bolagsstämman...
Kommuniké från extra bolagsstämma i Neola Medical AB

Neola Medical AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Neola Medical AB

Aktieägarna i Neola Medical AB, org.nr 559069–9012 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 september 2022. Styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt...