Idag inleds teckningsperioden i Neola Medicals företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Neola Medicals företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER...
Kommuniké från extra bolagsstämma i Neola Medical AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Neola Medical AB

Extra bolagsstämma i Neola Medical (”Bolaget”) hölls idag den 27 september 2022. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro och de aktieägare som utövat sin rösträtt har gjort detta genom poströstning. Extra bolagsstämman...